top of page
Efteling overnachting Vakantiehuisje Biesbosch Vakantiehuis Brabant Bijzonder overnachten Brabant Hotel Zevenbergen Fietsen in Brabant Overnachting Brabant Vakantie Brabant Weekend Biesbosch
Wij hopen je te verwelkom bij City Loft Mart9

REGELS EN VOORWAARDEN 

CITY LOFT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.

 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.

 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 • Bij aankomst ontvangt u een enveloppe met de sleutelcode voor de City Loft, indien u buiten de openingstijden aankomt ontvangt u de sleutelcode per mail of whatsapp.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de City Loft.

 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen in de omgeving.

 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.

 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

 • Huisdieren zijn in City Loft Mart9 niet toegestaan.

 • Roken in City Loft Mart9 is niet toegestaan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

CITY LOFT

Mogen we je in City Loft Mart9 verwelkomen

KOM GENIETEN IN ONZE CITY LOFT

Privacyverklaring

 

Mart9, gevestigd te Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.mart9.nl

Markt 9 

4761 CD Zevenbergen

Tel. +31 168 799800

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mart9 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten voor boeking City Loft / Grand Café en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mart9 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van eventuele nieuwsbrieven, informatie mails en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om onze diensten m.b.t. onze City Loft / Grand Café aan te kunnen bieden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mart9 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mart9 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Mart9 verstrekt uw persoonsgegevens aan andere derden afhankelijk van uw boeking :

Grand Café

www.booqsolutions.com

City Loft

www.booking.com

www.bedandbreakfast.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mart9 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mart9.nl.  Mart9 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Mart9 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mart9 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mart9.nl

PRIVACY VERKLARING

GRAND CAFÉ & CITY LOFT

Lees hier ons huishuidelijk reglement en algemene voorwaarden, jouw gids voor een comfortabel verbljf bij City Loft Mart9

Algemene voorwaarden 

Mart9 City Loft

www.mart9.nl

Markt 9 

4761 CD Zevenbergen

Tel. +31 168 799800

 

Boeking van onze City Loft wordt u via internet aangeboden door Bed & Breakfast Europe B.V. en Booking.com. Voor het gebruik van deze boekingsystemen verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden op hun websites.

 

Voor het verblijf in onze City Loft zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze City Loft

 

1. Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van City Loft Mart9

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

 2. De Hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en alle huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.

 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in City Loft Mart9 zijn voor rekening van de gebruikers.

 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

 6. Gebruikers dienen zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

 7. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

 8. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot City Loft Mart9 ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 9. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

 10. Gasten van City Loft Mart9 dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2. Reservering en bevestiging

 1. Er kan een verblijf geboekt worden via websites www.mart9.nl , www.booking.com en www.bedandbreakfast.nl.Ook is het mogelijk een verzoek tot boeking telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan te vragen.

 2. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt City Loft Mart9 een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.

3. Betalingen en tarieven

 1. De verblijfskosten bij City Loft Mart9 dienen bij aankomst contant, per pin of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.

 2. Indien u een zakelijk verblijf bij City Loft Mart9 boekt is het mogelijk per factuur te betalen. Deze factuur dient wel 5 dagen voor aanvang verblijf voldaan te zijn.

 3. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. 

 4. De tarieven vindt u terug op onze website en zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

5 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.

 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.

 • Deze vergoeding bestaat uit:

 • Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.

 • Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

 • Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

 • Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.

Het bij punt 2 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL86RABO0330841548 ten name van Mart9. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

6. Sleutelcode City Loft

Als gast ontvangt u bij aankomst een enveloppe met de sleutelcode voor de City Loft, indien u buiten de openingstijden aankomt ontvangt u de sleutelcode per mail of whatsapp. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de City Loft.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

CITY LOFT

bottom of page